งาน EDUMATION 2012

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
suwattana.s
Posts: 8
Joined: Wed Nov 24, 2010 10:33 am

งาน EDUMATION 2012

Postby suwattana.s » Fri Jan 13, 2012 9:53 am

แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
ขอเชิญชมและเข้าร่วมงาน “ EDUMATION 2012”
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 -16.00 น.
ณ อาคารหอประชุมSC (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
ภายในงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แนะแนวจากศูนย์การศึกษาของสถานทูตต่างๆ
และตัวแทนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา (ฟรีตลอดงาน)
:arrow: นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เพชร 1 ดวง :P

Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests