วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ภาคที่ 2/2561/ Course for Free Elective 2/2018

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ภาคที่ 2/2561/ Course for Free Elective 2/2018

Postby jate.p » Fri Oct 07, 2011 2:19 pm

รายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจ
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/section/วิทยาเขต
OH313 Motivation Techniques 3 9421 K ลงช่วงเพิ่ม-ลดวิชาโปรดติดต่อคณะบริหารธุรกิจ
OH325 Personality Development 3 9421 K ลงช่วงเพิ่ม-ลดวิชาโปรดติดต่อคณะบริหารธุรกิจ
MK415 Current Issues in Marketing 3 9421 K ลงช่วงเพิ่ม-ลดวิชาโปรดติดต่อคณะบริหารธุรกิจ
MK426 Entertainment Marketing 3 9421 K ลงช่วงเพิ่ม-ลดวิชาโปรดติดต่อคณะบริหารธุรกิจ
HR417 Business Professional Skills 3 9321 K ลงช่วงเพิ่ม-ลดวิชาโปรดติดต่อคณะบริหารธุรกิจ
MG323 Leadership & Team Development 3 9321 K ลงช่วงเพิ่ม-ลดวิชาโปรดติดต่อคณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/section/วิทยาเขต
BD562 Feng Shui and Branding 3 3011,3012 R
LB401 Military Science 3 3011 R
COM755 Celebrity Branding 3 3011,3012 R

คณะนิติศาสตร์
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/section/วิทยาเขต
LA100 Introduction to Law 3 3011 R

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/section/วิทยาเขต
AB221 Ground Passenger Services 3 3011,3012 R
AB252 Personality Development and Image Grooming 3 3011 R
EAS202 Asian Contemporary Arts 3 3011 R
EAS301 Modern Asia in the World 3 3011 R
EAS302 Business Cooperation in ASEAN 3 3011 R
EAS401 Eastern Philosophy 3 4011 R -
ELK202 Korean Language and Culture II 3 2011 R
TM247 Korean for Tourism and MICE Industry 3 3011 R
ETK252 Korean for Room Division Operations 3 2461 R
ELJ202 Japanese Language and Culture II 3 2411 R
ELJ302 Japanese for Service Careers 3 3011 R
ELK202 Korean Language and Culture II 3 2011,2411 R
ELK302 Korean for Service Careers 3 3011 R

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/section/วิทยาเขต
EC200 Practical Economics for Daily Life 3 3011,3012 R
EC222 Sufficiency Economy 3 3011,3012 R

คณะเทคโนโลยีสารเสนเทศและนวัตกรรม
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/section/วิทยาเขต
GI458 eSport Games 3 3011 R

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/section /วิทยาเขต
VA335 Aesthetic II 3 3531 R
VA336 Art Criticism 3 3531 R
VA351 Studio Photography 3 3531 R
VA141 Paradigm Shifts in Art 3 1551 R
VA243 Critical Issues in Contemporary Asia & Thai Art 3 2651 R
VA245 Curatorial Practice 3 2651 R


สถาบันภาษา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/section/วิทยาเขต/หมายเหตุ
EN402 English in Music and Movies 3 3011 R

เวิร์คอินเทคฯ
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต/section/วิทยาเขต
CO301 Pre-Cooperative Education 3 3811 R

viskarn.seem
Posts: 1
Joined: Wed Oct 31, 2018 10:26 pm

Re: วิชาเปิดเป็นวิชาปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคที่ 2/2561

Postby viskarn.seem » Wed Oct 31, 2018 10:26 pm

ปีนี้มีท้ังหมดเท่านี้ใช่ไหมคะ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest