สอบถามการเพิ่ม/เพิกถอนวิชาค่ะ

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
thanikan.srib
Posts: 1
Joined: Mon Apr 30, 2012 8:12 pm

สอบถามการเพิ่ม/เพิกถอนวิชาค่ะ

Postby thanikan.srib » Mon Apr 30, 2012 8:30 pm

รบกวนสอบถามอาจารย์ค่ะ

หากอยู่ต่างประเทศและต้องการเพิ่ม/เพิกถอนวิชา สามารถทำผ่านอินเตอร์เน็ตได้มั้ยคะ หรือต้องไปติดต่อทะเบียนด้วยตนเอง
เพราะช่วงเวลาที่มหาลัยกำหนดติดงานสำคัญมากจึงทำให้ไม่สามารถกลับประเทศไทยมาดำเนินการได้ ทำให้กังวลมากเลยค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามการเพิ่ม/เพิกถอนวิชาค่ะ

Postby records_office » Tue May 01, 2012 9:01 am

การเพิ่มหรือลดวิชาของภาคฤดูร้อน/2554 สามารถทำทางอินเทอร์เน็ตถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินบางวิชาไปแล้วค่ะ


Return to “สำนักวิชาการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest