ursa กดเช็คอะไรไม่ได้เลย เพราะมีแบบสอบถามขึ้นตลอด

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
pitipron.prom
Posts: 3
Joined: Mon Dec 13, 2010 8:04 am

ursa กดเช็คอะไรไม่ได้เลย เพราะมีแบบสอบถามขึ้นตลอด

Postby pitipron.prom » Mon Dec 13, 2010 8:07 am

ตอบแบบสอบถามไปแล้วนะคะ ตอนนี้จะเช็ควันสอบ ก็ยังขึ้นเป็นแบบสอบถามอยู่เลยค่ะ
ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาใช้ได้อีก

payon.k
Posts: 14
Joined: Sat Oct 30, 2010 11:39 am

Re: ursa กดเช็คอะไรไม่ได้เลย เพราะมีแบบสอบถามขึ้นตลอด

Postby payon.k » Tue Dec 21, 2010 9:13 am

นศ สามารถแจ้งได้โดยตรงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 023503500 ต่อ 1715 ครับ

makawatt.nung
Posts: 31
Joined: Sun Jan 23, 2011 6:33 pm

Re: ursa กดเช็คอะไรไม่ได้เลย เพราะมีแบบสอบถามขึ้นตลอด

Postby makawatt.nung » Sun Jan 23, 2011 6:44 pm

ผมไม่เป็นครับ

ตรงที่เป็นจุดติ๊กๆ ผมก็ปล่อยไว้ แล้ว Login ให้เข้าได้ก็พอแล้วครับ

ปล. ใช้ FireFox ในการเปิดครับ


Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 125 guests