การขอผ่อนผันการรับราชการทหารของนักศึกษา

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
teera.w
Posts: 19
Joined: Thu Nov 11, 2010 9:57 am

การขอผ่อนผันการรับราชการทหารของนักศึกษา

Postby teera.w » Mon Nov 28, 2011 9:58 am

ขอผ่อนผันการรับราชการทหาร ขยายเวลารับเรื่องถึงวันที่ 16 มกราคม 2555
(เดิมหมดเขต 30 พฤศจิกายน 2554) ในช่วงที่วิทยาเขตรังสิตยังไม่เปิดทำการ นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องได้ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest