วิธีการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย โดยผ่านทางระบบให้บริการเวลา

การใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
makawatt.nung
Posts: 31
Joined: Sun Jan 23, 2011 6:33 pm

วิธีการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย โดยผ่านทางระบบให้บริการเวลา

Postby makawatt.nung » Sun Jan 23, 2011 6:52 pm

วิธีการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย โดยผ่านทางระบบให้บริการเวลามาตรฐานทาง Internet

ทำตามนี้นะครับ

Credit : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

- คลิ๊กขวาที่ time บน status bar
- เลือก Adjust Date/Time

Image

- คลิ๊ก Internet Time

Image

- ใส่เครื่องหมายถูกหน้า Automatically
- ใส่หมายเลข time.navy.mi.th หรือ time2.navy.mi.th หรือ time3.navy.mi.thในช่อง Server แล้วคลิ๊ก Update Now

Image

- Program จะทำการ Sync เวลาจาก Time Server

Image

Return to “Hardware & Software”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests