Page 1 of 1

ขายสัญญาห้องพัก sky villa3

Posted: Sun Aug 27, 2017 5:52 pm
by Tananon.char
ขายสัญญาห้องพัก sky villa3 ครับ หอพักชาย ราคา 5500 สัญญาขายแค่ 10000 ครับ (ตอนเข้าจ่ายไป 13000) อยู่ครบได้ค่ามัดจำคืนครับ ด่วนมากครับ พร้อมออกสิ้นเดือนสิงหาครับ ติดต่อมาที่ไลน์ september_22 ครับ