โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ภาคการศึกษา 2/2553

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา
payon.k
Posts: 14
Joined: Sat Oct 30, 2010 11:39 am

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ภาคการศึกษา 2/2553

Postby payon.k » Wed Nov 17, 2010 10:09 am

หัวข้อหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำเว็บเพจ" เริ่มรับสมัคร 1 พ.ย.2553

รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ http://ums.bu.ac.th/training/graphicdesign/default.aspx

ศูนย์คอมพิวเตอร์

dirok.thon
Posts: 1
Joined: Wed Nov 17, 2010 10:57 am

Re: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ภาคการศึกษา 2/2553

Postby dirok.thon » Wed Nov 17, 2010 10:58 am

คือ การอบรมของภาควิชาวิทยุโทรทัศน์ ที่รังสิต เต็มแล้ว จะมีการเปิดเพิ่มอีกไหมครับ

vikorn.p
Posts: 1
Joined: Wed Nov 17, 2010 12:03 pm

Re: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ภาคการศึกษา 2/2553

Postby vikorn.p » Wed Nov 17, 2010 1:49 pm

งานออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำเว็บเพจสำหรับภาควิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เปิดที่วิทยาเขตจำนวน 3 รุ่น ซึ่งเต็มแล้ว และไม่สามารถเปิดเพิ่มได้

นักศึกษาสามารถสมัครรุ่นที่ 14 ซึ่งเปิดที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และเหลือที่นั่งอีก 26 ที่นั่งครับ


Return to “โครงการอบรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest