Page 1 of 1

ร่วมสวมบทบาทนักโบราณคดี ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 54

Posted: Wed Jun 22, 2011 10:53 am
by atthasit.s
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะวิชา ที่มีจิตอาสาและต้องการเพิ่มพูนความรู้ เข้าร่วมกิจกรรมลองสวมบทบาทการเป็นอินเดียน่า โจนส์ นักโบราณคดีในภาพยนต์ชื่อดัง เรียนรู้ สัมผัส และค้นหาความจริง จากชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่มีอายุกว่า 500 ปี ภายใต้คำแนะนำของนักโบราณคดี

เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ได้แสตมป์เพชร ฟรี !!! เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2554

สนใจ ลงชื่อสมัครได้ที่ แผนกวิจัยและส่งเสริมการศึกษา พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิทยาเขตรังสิต
(ติดกับหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์) โทร. 02-902-0299 ต่อ 2894, 2890