Page 1 of 1

English FreshUP Center เปิดติว English Free

Posted: Sat Jan 29, 2011 2:55 pm
by anchysa.b
English FreshUP Center โดย สถาบันภาษา เปิดติวฟรี ให้กับนศ.วิชา EN 111, 112, และ 211 ให้กับนศ ที่สนใจหรือต้องการติวเพิ่มเติม แบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม ๆ ละไม่เกินครั้งละ 8 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ในวันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์ ณ ห้อง 1041 สำหรับนศ.ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ วัน เวลา ที่ต้องการติว ล่วงหน้า ที่สถาบันภาษา อาคาร 10 ชั้น 4 หรือโทรติดต่อที่ 02-902-0299 ต่อ 2684 (ดร. ธัญลักษณ์) และ 2680 (อ.อัญชิสา) เพื่ออาจารย์ผู้ติวจะได้เตรียมเอกสารที่เหมาะสมกับความต้องการของนศ.