เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงาน The 29th BU Career Day

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงาน The 29th BU Career Day

Postby counseling » Fri Jan 27, 2012 11:57 am

:!: ด่วน ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน The 29th BU Career Day วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น ที่อาคารหอประชุม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เวลา 10.00-16.00 น. *** ผู้ใกล้สำเร็จการศึกษาไม่ควรพลาด *** ท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำจำนวนมากที่มาร่วมงาน และมีโอกาสได้พูดคุย ยื่นใบสมัครงานก่อนใครๆ *** เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ***

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest