Page 1 of 1

งาน EDUMATION 2012

Posted: Fri Jan 13, 2012 10:03 am
by suwattana.s
แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
ขอเชิญชมและเข้าร่วมงาน “ EDUMATION 2012”
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 -16.00 น.
ณ อาคารหอประชุมSC (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
ภายในงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แนะแนวจากศูนย์การศึกษาของสถานทูตต่างๆ
และตัวแทนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา (ฟรีตลอดงาน)
:arrow: นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เพชร 1 ดวง :P :P


:arrow: :P :D :)

Re: งาน EDUMATION 2012

Posted: Fri Jan 13, 2012 10:03 am
by suwattana.s
suwattana.s wrote:แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
ขอเชิญชมและเข้าร่วมงาน “ EDUMATION 2012”
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 -16.00 น.
ณ อาคารหอประชุมSC (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
ภายในงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แนะแนวจากศูนย์การศึกษาของสถานทูตต่างๆ
และตัวแทนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา (ฟรีตลอดงาน)
:arrow: นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เพชร 1 ดวง :P :P


:arrow: :P :D :)