งาน The 29th BU Career Day

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

งาน The 29th BU Career Day

Postby counseling » Tue Jan 10, 2012 2:53 pm

แผนกแนะแนวและจัดหางาน กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานประจำปีการศึกษา 2554 ภายใตชื่องาน The 29th BU Career Day ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานข้างอาคาร 9 และทางเดินหน้าอาคาร 3-4 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว และต้องการหางานทำ สามารถสมัครงานได้โดยตรงกับสถานประกอบการที่ร่วมงาน มากกว่า 100 แห่ง
หลักฐานที่ต้องเตรียมไว้ใช้ในการสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทรานสคริป และหนังสือรับรองต่างๆ(ถ้ามี) เช่น การฝึกงาน การทำกิจกรรม เป็นต้น

****** :shock: แล้วพบกันได้ในวันงาน 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 :shock: *******

=== ดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://bueds.bu.ac.th หรือ ลงทะเบียนร่วมงานที่ ระบบจัดหางานออนไลน์ที่ http://ejobs.bu.ac.th ===

:lol: :arrow: :roll: :arrow: :P :arrow: :lol:
Last edited by counseling on Sat Jan 21, 2012 5:02 pm, edited 1 time in total.

kanyarat.d
Posts: 1
Joined: Sat Jan 21, 2012 4:57 pm

Re: งาน The 29th BU Career Day

Postby kanyarat.d » Sat Jan 21, 2012 4:59 pm

นักศึกษาเข้าร่วมงานได้ทุกชั้นปี.....
หากเข้าร่วมงาน และ ลงทะเบียนในระบบจัดหางานออนไลน์
มีสิทธิ์ได้รับเพชร 1 ดวง


Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest