สุขภาพจิตกับการจัดการความเครียด

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

สุขภาพจิตกับการจัดการความเครียด

Postby counseling » Thu Aug 25, 2011 9:14 am

แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ สุขภาพจิตกับการจัดการความเครียด
โดยแพทย์หญิงเรขา กลลดาเรืองไกร วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 12
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าฟังบรรยาย
เพื่อรับความรู้และเปิดโอกาสสอบถามปัญหาด้านสุขภาพจิตจาก
จิตแพทย์โดยตรง ติดตามรายละเอียดที่ :idea:
:arrow: Facebook แผนกแนะแนวและจัดหางาน ม.กรุงเทพ , http://bueds.bu.ac.th

counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

Re: สุขภาพจิตกับการจัดการความเครียด

Postby counseling » Thu Aug 25, 2011 9:18 am

counseling wrote:แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ สุขภาพจิตกับการจัดการความเครียด
โดยแพทย์หญิงเรขา กลลดาเรืองไกร วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 12
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าฟังบรรยาย
เพื่อรับความรู้และเปิดโอกาสสอบถามปัญหาด้านสุขภาพจิตจาก
จิตแพทย์โดยตรง ติดตามรายละเอียดที่ :idea:
:arrow: Facebook แผนกแนะแนวและจัดหางาน ม.กรุงเทพ , http://bueds.bu.ac.th


Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest