Page 1 of 1

รับอาสาสมัครเป็น TUTOR

Posted: Wed Jul 27, 2011 10:24 am
by counseling
แผนกแนะแนวและจัดหางาน จัดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือเพื่อนๆ น้องๆ ที่มีผลการเรียนไม่ดี
โดยเปิดรับสมัคร TUTOR ในวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาถนัด :lol:
ในวันที่ว่างจากการเรียน เพื่อแสดงออกถึงความน้ำใจในการแบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่น
:D นักศึกษาที่เป็น TUTOR จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากแผนกแนะแนวฯ :roll:

.....ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ ......http://bueds.bu.ac.th

Re: รับอาสาสมัครเป็น TUTOR

Posted: Sat Aug 20, 2011 12:56 pm
by 1520100114
หมดเขตรับสมัครวันไหนค่ะ

Re: รับอาสาสมัครเป็น TUTOR

Posted: Thu Aug 25, 2011 9:31 am
by counseling
ให้นักศึกษามาสมัครได้ที่ :)
แผนกแนะแนวและจัดหางานทั้งสองวิทยาเขต
ยังไม่หมดเขตการรับสมัครค่ะ :D