นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74 โปรดทราบ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74 โปรดทราบ

Postby counseling » Fri Jul 22, 2011 10:36 am

นักศึกษาที่กำลังอยู่ชั้นปีที่ 2 , 3 หากคุณมีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน/2553
อยู่ระหว่าง 1.50-1.74 ถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกรีไทรด์
ดังนั้น แผนกแนะแนวฯ ขอเชิญติดต่อโดยด่วน.... เพื่อรับฟังคำชี้แนะ...
ให้สามารถหลุดสถานภาพรอพินิจ และศึกษาต่อไปได้จนสำเร็จการศึกษา
....ดูรายละเอียดที่ http://bueds.bu.ac.th/ ......

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest