งานอาชีพอิสระและธุรกิจเฟรนด์ไชส์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

งานอาชีพอิสระและธุรกิจเฟรนด์ไชส์

Postby counseling » Tue Jul 12, 2011 2:45 pm

แผนกแนะแนวและจัดหางาน ขอประชาสัมพันธ์งาน "อาชีพอิสระและธุรกิจเฟรนด์ไชส์" และ งานแนะแนวศึกษาต่อ "EDUMATION 2011" ในวันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ โถงหอสมุดสุรัตน์ วิทยาเขตรังสิต
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี....เข้าร่วมงาน....เพื่อศึกษาหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์...ทั้งด้านอาชีพ และ ศึกษาต่อ....รอติดตามรายละเอียดงานเร็วๆ นี้...

counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

Re: งานอาชีพอิสระและธุรกิจเฟรนด์ไชส์

Postby counseling » Wed Aug 03, 2011 2:27 pm

นักศึกษาไม่ควรพลาด การเข้าร่วมกิจกรรมนี้
:shock: ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://bueds.bu.ac.th :lol:


Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest