เชิญร่วมงาน The 28th BU Career Day

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

เชิญร่วมงาน The 28th BU Career Day

Postby counseling » Wed Jan 26, 2011 2:42 pm

:lol: แผนกแนะแนวและจัดหางาน ร่วมกับ กรมการจัดหางาน จัดงาน The 28th BU Career Day ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสสมัครงานก้บสถานประกอบการชั้นนำจำนวนมากกว่า 150 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและส่งเสริมการได้งานทำของบัณฑิต ตามกำหนดการดังนี้
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 14-501 อาคาร BU Landmark วิทยาเขตรังสิต
:roll: นักศึกษาที่สนใจ...อย่าลืม...แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และ เตรียมหลักฐานการสมัครงาน ได้แก่ ทรานสคริป สำเนาบ้ตรประชาชน รูปถ่าย และวุฒิบัตรต่างๆ (ถ้ามี) ไปยื่นใบสมัครกับบริษัทที่ท่านชื่นชอบได้...ในวันงาน :lol:
นักศึกษาสามารถดูข้อมูลตำแหน่งงาน รายชื่อบริษัทที่ร่วมงาน และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ล่วงหน้า เพื่อขอรับหนังสือ"คู่มือล่างานอย่างมืออาชีพ" ได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://bueds.bu.ac.th

counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

Re: เชิญร่วมงาน The 28th BU Career Day

Postby counseling » Wed Feb 09, 2011 3:35 pm

อย่าลืม ! นักศึกษาที่อยู่ปี 4 หรือ นอกรุ่น เข้าร่วมงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่อาคาร BU Landmark ได้ทุกคน ท่านจะได้ยื่นใบสมัครงานกับ HR ของสถานประกอบการชื่อดังมากมายได้โดยตรง เช่น กล่มโรงแรม กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร กลุ่ม IT ฯลฯ (ขอใบรายชื่อสถานประกอบการได้ที่แผนกแนะแนวฯ )
โดยขอเตรียมหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ประมาณ 1 โหล)
2. ทรานสคริป ที่มีผลการเรียน ถึงภาคที่ 1/2553 ที่ผ่านมา
3. ใบรับรองการทำกิจกรรมต่าง ๆ(ถ้ามี)
4. สำนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเฟรนด์ไชส์ จัดแสดงอยู่ที่ ชั้น 1 ......ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ..... แล้วพบกันได้ในวันงาน


Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest