สุขภาพจิตและการปรับตัว

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
suwattana.s
Posts: 8
Joined: Wed Nov 24, 2010 10:33 am

สุขภาพจิตและการปรับตัว

Postby suwattana.s » Fri Mar 01, 2013 3:36 pm

แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสุขภาพจิต.... ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เตรียมพร้อมรับมือเสียแต่เนิ่น ๆ

กับโครงการ “รอบรู้สุขภาพจิตกับจิตแพทย์”
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายพร้อมพูดคุยไขข้อสงสัย
ในหัวข้อ “สุขภาพจิตและการปรับตัว” โดยแพทย์หญิงศุภรา เชาว์ปรีชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องสัมมนา A3-203 ชั้น 2 อาคาร BU Diamond มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
สำรองที่นั่งได้ที่แผนกแนะแนวและจัดหางาน วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 8 ชั้น 1
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1561-3

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าฟังบรรยายจะได้บันทึกเพชร 1 ดวง

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest