Page 1 of 1

EDUMATION 2013

Posted: Wed Feb 06, 2013 2:09 pm
by suwattana.s
แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน “ EDUMATION 2013”
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 -16.00 น.
ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร Bu Diamond (วิทยาเขตรังสิต)

ภายในงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แนะแนวจากศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ
และตัวแทนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา (ฟรีตลอดงาน)
:arrow: นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เพชร 1 ดวง :P ;)
:arrow: :P :D ;)