กิจกรรมฝึกสัมภาษณ์งาน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

กิจกรรมฝึกสัมภาษณ์งาน

Postby counseling » Thu Oct 18, 2012 10:29 am

แผนกแนะแนวและจัดหางาน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่เป็นประโยชน์ในการสมัครงาน โดยเชิญสถานประกอบการชั้นนำจำนวนมาก มาร่วมฝึกสัมภาษณ์นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา การฝึกเขียน Resume และยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะสถานประกอบการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ภายในงานมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฟังการบรรยายเรื่องอาชีพแอร์โฮสเตส เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน และการฝึกสัมภาษณ์กับบริษัทต่างๆ ... โอกาสนี้ไม่ควรพลาด... ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://bueds.bu.ac.th .....

:lol: สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกแนะแนวฯ 0-2350-3500 ต่อ 1561-3 :lol:

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 171 guests