ผลการเรียนของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

ผลการเรียนของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?

Postby counseling » Tue Oct 09, 2012 3:14 pm

ขอย้ำอีกครั้ง....... สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน/2554 อยู่ในเกณฑ์รอพินิจ (1.50-1.74)
อย่าลืม!.......ชวนคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่คุณไว้ใจ เข้าร่วมประชุมกับแผนกแนะแนวฯ
เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพ และข้อบังคับการศึกษาสำคัญๆ

และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
ทั้งนี้เพื่อปร้บตัว ปรับเกรด ให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา ..... :lol: ทุกอย่างแก้ไขได้...ถ้าตั้งใจจริง :lol: ...
ดูรายละเอียดได้ที่ http://bueds.bu.ac.th

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest