ถามเรื่องประกันอุบัติเหตุ

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
1500319312
Posts: 1
Joined: Fri Mar 23, 2012 12:40 pm

ถามเรื่องประกันอุบัติเหตุ

Postby 1500319312 » Fri Mar 23, 2012 12:42 pm

อยากทราบว่า มหาลัย ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา ไม่แน่มจว่า ตอนลงทะเบียนได้จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุไปด้วย หรือไม่ แล้วถ้าทำ จะติดต่อ ที่ฝ่ายไหนครับ ขอบคุณครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ถามเรื่องประกันอุบัติเหตุ

Postby records_office » Thu Apr 26, 2012 10:13 am

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริการการศึกษาฯ ได้ทั้ง 2 วิทยาเขตนะค่ะ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest