เข้าเช็คจำนวนเพชรที่มียังไงครับ

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
witawat.plab
Posts: 3
Joined: Thu Jan 27, 2011 3:10 pm

เข้าเช็คจำนวนเพชรที่มียังไงครับ

Postby witawat.plab » Wed Feb 22, 2012 11:48 pm

เข้าเช็คจำนวนเพชรที่มียังไงครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: เข้าเช็คจำนวนเพชรที่มียังไงครับ

Postby records_office » Thu Feb 23, 2012 9:00 am

ถึง นักศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าไปเช็คจำนวนเพชรได้ที่ Ursa online และไปที่ Bu foums แล้วเลือก Electronic Diamond Books

คะ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest