ใช้งานe-mailไม่ได้

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
1510323635
Posts: 1
Joined: Thu Jan 12, 2012 12:27 pm

ใช้งานe-mailไม่ได้

Postby 1510323635 » Thu Jan 12, 2012 1:17 pm

ใช้งานe-mailไม่ได้ ต้องติดต่อที่ไหนค่ะ

payon.k
Posts: 14
Joined: Sat Oct 30, 2010 11:39 am

Re: ใช้งานe-mailไม่ได้

Postby payon.k » Tue Mar 13, 2012 9:15 am

ติดต่อได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 วิทยาเขตครับ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest