การขอผ่อนผันการรับราชการทหารของนักศึกษา (เพิ่มเติม)

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
teera.w
Posts: 19
Joined: Thu Nov 11, 2010 9:57 am

การขอผ่อนผันการรับราชการทหารของนักศึกษา (เพิ่มเติม)

Postby teera.w » Mon Nov 28, 2011 9:55 am

ขอผ่อนผันรับราชการทหาร (เพิ่มเติม)
ขอให้นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2534 ที่ไม่ได้เรียนรักษาดินแดน และยังไม่ได้ขอผ่อนผันการรับราชการทหารในรอบที่ผ่านมา ให้มาติดต่อยื่นเรื่องขอผ่อนผันการรับราชการทหาร รอบเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาเขตรังสิต อาคาร 14 ชั้น 1
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 เท่านั้น
***หากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการขอสิทธิ์จะขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้ในทุกกรณี***

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest