ขอให้นักศึกษาระมัดระวังการเดินทางระหว่างปิดภาคการศึกษา

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
chamnan.d
Posts: 2
Joined: Thu Sep 08, 2011 9:43 am

ขอให้นักศึกษาระมัดระวังการเดินทางระหว่างปิดภาคการศึกษา

Postby chamnan.d » Tue Oct 04, 2011 4:08 pm

ด้วยมหาวิทยาลัยจะปิดภาคการศึกษาตั้งแต่วันที่ 5-30 ตุลาคม 2554 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด หรือไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ นั้น ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ ใคร่ขอให้นักศึกษาระมัดระวังในการใช้ยานพาหนะเป็นพิเศษ เนื่องจากที่ผ่านมาปรากฎว่ามีนักศึกษาเคยได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตจากการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในระหว่างปิดภาคการศึกษา อีกทั้งขอให้ระมัดระวังการโจรกรรมรถยนต์เมื่อนำไปจอดในที่ต่างๆ หากนักศึกษามีปัญหาใดๆ ควรรีบปรึกษาผู้ปกครอง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการเพราะจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา

* เหตุด่วน เหตุร้าย โทร.191
* ตำรวจทางหลวง โทร.1193
* ตำรวจท่องเที่ยว โทร.1155
* จส.100 (FM 100.0) โทร.1137
* สวพ.91 (FM 91.0) โทร.1644 / 02-562-0033-4
* ร่วมด้วยช่วยกัน (FM.96.0) โทร.1677
* หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล โทร.1554
* บริการแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669
* ศูนย์รับแจ้งรถหาย โทร.02-711-9160 / 02-354-6181-2
* สายด่วนอุบัติเหตุ โทร.02-711-9161-2

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest