เข้า Online Assessment ไม่ได้

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
1520102243
Posts: 2
Joined: Sat Sep 10, 2011 8:58 am

เข้า Online Assessment ไม่ได้

Postby 1520102243 » Sat Sep 10, 2011 9:05 am

เข้า Online Assessment ไม่ได้

พอเข้าแล้ว

ขึ้นรหัส 403

บอกว่า Server Error

รบกวนรีบแก้ไขด้วยนะคะ

นักศึกษาต้องทำการประเมิณ

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest