ทำไมเข้า BU LMS ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขด่วนค่ะ

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
4510200118
Posts: 3
Joined: Sun Dec 19, 2010 8:58 pm

ทำไมเข้า BU LMS ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขด่วนค่ะ

Postby 4510200118 » Sun Dec 19, 2010 9:17 pm

ตอนนี้แย่มากค่ะ จะเข้าไปทำแบบฝึกหัดไม่ได้เลย :cry:

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ทำไมเข้า BU LMS ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขด่วนค่ะ

Postby records_office » Mon Dec 20, 2010 8:48 am

ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ที่อาคาร 15 ชั้น 4 นะค่ะ (วิทยาเขตรังสิต)

nattakorn.c
Posts: 1
Joined: Tue Dec 21, 2010 11:05 am

Re: ทำไมเข้า BU LMS ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขด่วนค่ะ

Postby nattakorn.c » Tue Dec 21, 2010 11:07 am

เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการดับไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้านะครับ จึงต้องปิดให้บริการชั่วคราว


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest