ถามเรื่อง ขอทำใบผ่อนผันทหาร ต้องทำยังไงครับ ใครช่วยหน่อย

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
kanin.phua
Posts: 1
Joined: Sat Dec 18, 2010 3:43 pm

ถามเรื่อง ขอทำใบผ่อนผันทหาร ต้องทำยังไงครับ ใครช่วยหน่อย

Postby kanin.phua » Sat Dec 18, 2010 3:43 pm

อยากรู้ ต้องทำยังไงครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ถามเรื่อง ขอทำใบผ่อนผันทหาร ต้องทำยังไงครับ ใครช่วยหน่อย

Postby records_office » Mon Dec 20, 2010 8:54 am

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ทั้ง 2 วิทยาเขตนะค่ะ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest