อยากทราบค่าใช้จ่าย ซัมเมอร์ปี 2553

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
natsuda.kons
Posts: 6
Joined: Wed Dec 01, 2010 7:03 pm

อยากทราบค่าใช้จ่าย ซัมเมอร์ปี 2553

Postby natsuda.kons » Mon Dec 06, 2010 11:19 am

อยากทราบว่าถ้าลงทะเบียนเรียน
วิชา อังกิด2 กับคณิตพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รวมกับค่าลงทะเบียนแล้ว
ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่????

1510321456
Posts: 9
Joined: Wed Dec 01, 2010 1:58 am

Re: อยากทราบค่าใช้จ่าย ซัมเมอร์ปี 2553

Postby 1510321456 » Sat Dec 11, 2010 1:57 pm

ค่าเทอมเท่าปกติ เสียเพิ่มค่าซัมเมอร์ 500 บาทครับ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest