โครงการประกวดการเขียนซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจ

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
koravut.tonc
Posts: 4
Joined: Thu Mar 10, 2016 7:41 pm

โครงการประกวดการเขียนซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจ

Postby koravut.tonc » Thu May 10, 2018 6:22 pm

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ห้องประชุม A3-202 วิทยาเขตรังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://sites.google.com/a/bumail.net/softwarecontest/home
:D

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest