ขอคนรับทำงานภาษาอังกฤษ

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
narisna.muns
Posts: 13
Joined: Wed May 06, 2015 8:44 pm

ขอคนรับทำงานภาษาอังกฤษ

Postby narisna.muns » Sat Jan 13, 2018 6:48 pm

มีใครรับทำงานวิชาภาษาอังกฤษ En011 กับEn013 มั้ย???
ทิ้งไลนไว้จะแอดไป

nattha.raks
Posts: 3
Joined: Wed Jan 10, 2018 4:53 pm

Re: ขอคนรับทำงานภาษาอังกฤษ

Postby nattha.raks » Sat Jan 13, 2018 7:08 pm

ntha____ (_4ตัว)

narisna.muns
Posts: 13
Joined: Wed May 06, 2015 8:44 pm

Re: ขอคนรับทำงานภาษาอังกฤษ

Postby narisna.muns » Wed Jan 31, 2018 7:00 pm

ไม่รับทีหลังก็อย่าให้


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests