Page 1 of 1

หาเพื่อนเปิด sec วิชา com107 summer นี้

Posted: Fri May 19, 2017 2:10 am
by pamikar.sara
คือเรียนอยู่ปี4แล้วค่ะ พึ่งทราบว่าติด f com107
เลยอยากหาเพื่อนๆ 10 คนขึ้นไป
ลงชื่อร่วมกันขอเปิด section สำหรับซัมเมอร์นี้ค่ะ
ใครยังเหลือ com107 #com107
ทักมาได้ค่ะ line inkdirector
ขอก่อนลงทะเบียน วันที่29 พค นี้นะคะ