Page 1 of 1

ซื้อชุดนักศึกษาได้ที่ไหน

Posted: Wed May 18, 2016 5:58 pm
by peter.bara
ตามหัวข้อเลยครับ

ตามเอกสารที่ทางมหาลัยแจ้ง :!: บอกแค่ว่า

-ต้องมีเนคไทมหาลัย -หัวเข็มขัดมหาลัย

แต่ไม่ได้บอกว่าหาซื้อได้ที่ไหน :?: วอนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ

Re: ซื้อชุดนักศึกษาได้ที่ไหน

Posted: Thu May 19, 2016 9:07 pm
by payon.k
ที่สหกรณ์ร้านค้าทั้งสองวิทยาเขตมีขายครับ