Page 1 of 1

เปลี่ยนกระดานจาก Blackboard เป็น Whiteboard

Posted: Thu Mar 10, 2016 2:31 pm
by warunchit.mora
เนื่องจากห้อง A7 411 กระดานยังเป็นกระดานดำอยู่ครับ ผมว่าน่าจะเปลี่ยนให้เป็น Whiteboard จะดีกว่านะครับ
ปล.ผมเป็นภูมิแพ้ครับ
ขอบคุณครับ

Re: เปลี่ยนกระดานจาก Blackboard เป็น Whiteboard

Posted: Thu Mar 10, 2016 7:50 pm
by koravut.tonc
:idea:

Re: เปลี่ยนกระดานจาก Blackboard เป็น Whiteboard

Posted: Thu Mar 10, 2016 7:51 pm
by koravut.tonc
DUN DUN

Re: เปลี่ยนกระดานจาก Blackboard เป็น Whiteboard

Posted: Fri Mar 11, 2016 12:05 am
by thikhamporn.ramu
++

Re: เปลี่ยนกระดานจาก Blackboard เป็น Whiteboard

Posted: Fri Mar 11, 2016 12:08 am
by apiwat.koon
++

Re: เปลี่ยนกระดานจาก Blackboard เป็น Whiteboard

Posted: Fri Mar 11, 2016 12:17 am
by poovanad.mung
รันวงการ