Page 1 of 1

เรื่องเพชร ชมนิทรรศการศิลป์ปี 58

Posted: Sat Oct 31, 2015 1:52 am
by kanitta.tinc
คือเรายังไม่ได้เพชรนะ ทั้งที่เราไปดูลงชื่อด้วย เราไปกับเพื่อนแต่เพื่อนเราได้เพชรขึ้นในระบบแล้ว
แล้วเราเหลือเพชรดวงนี้ดวงเดียว เราจะจบแล้ว เราจะทำไง ติดต่อที่ไหน