เรื่องเพชร ชมนิทรรศการศิลป์ปี 58

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
kanitta.tinc
Posts: 2
Joined: Sat Oct 31, 2015 1:40 am

เรื่องเพชร ชมนิทรรศการศิลป์ปี 58

Postby kanitta.tinc » Sat Oct 31, 2015 1:52 am

คือเรายังไม่ได้เพชรนะ ทั้งที่เราไปดูลงชื่อด้วย เราไปกับเพื่อนแต่เพื่อนเราได้เพชรขึ้นในระบบแล้ว
แล้วเราเหลือเพชรดวงนี้ดวงเดียว เราจะจบแล้ว เราจะทำไง ติดต่อที่ไหน

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest