ทอมสามารถใส่ชุดนศ. ชายรับปริญญาได้หรือไม่ (ปริญญาตรี)

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
preeyaporn.suwa
Posts: 1
Joined: Fri Mar 13, 2015 3:56 pm

ทอมสามารถใส่ชุดนศ. ชายรับปริญญาได้หรือไม่ (ปริญญาตรี)

Postby preeyaporn.suwa » Fri Mar 13, 2015 3:57 pm

ทอมสามารถใส่ชุดนศ. ชายรับปริญญาได้หรือไม่ (ปริญญาตรี)
ถ้าได้ต้องยื่นร้องขออะไรหรือไม่ขอบคุณครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ทอมสามารถใส่ชุดนศ. ชายรับปริญญาได้หรือไม่ (ปริญญาตรี)

Postby records_office » Thu Mar 19, 2015 12:36 pm

รบกวนนักศึกษาติดต่อฝ่ายบริการนักศึกษา
โทร 02-9020299 ต่อ 2566 ค่ะ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest