ปี 4 เทอม 2 แต่ไม่มีชมรม ต้องทำอย่างไรครับ?

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
chayanon.chao
Posts: 1
Joined: Tue Jan 13, 2015 5:20 pm

ปี 4 เทอม 2 แต่ไม่มีชมรม ต้องทำอย่างไรครับ?

Postby chayanon.chao » Tue Jan 13, 2015 5:21 pm

เนื่องจากไม่มีชมรม จึงทำให้ไม่มีเพชรหมวดที่ 8 ทำให้มีเพชรไม่ครบ 8 หมวด ต้องทำยังไงครับ ถึงจะจบ?

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ปี 4 เทอม 2 แต่ไม่มีชมรม ต้องทำอย่างไรครับ?

Postby records_office » Thu Jan 22, 2015 8:29 am

นักศึกษาต้องติดต่อทางคณะค่ะ
ว่าสามารถทำกิจกรรมใดแทนได้หรือไม่ค่ะ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest