ประเมินอาจารย์ไม่ทำยังไง

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
juthamart.srib
Posts: 1
Joined: Wed Jan 15, 2014 3:38 am

ประเมินอาจารย์ไม่ทำยังไง

Postby juthamart.srib » Wed Jan 15, 2014 3:43 am

ประเมินอาจารย์ไม่ทันเกรดจะออกมั้ย

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ประเมินอาจารย์ไม่ทำยังไง

Postby records_office » Thu Jan 16, 2014 9:07 am

ปรึกษาทางอาจารย์ผู้สอนดูนะคะ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest