สอบถามเรื่องฝึกงาน 57ค่ะ

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
wirawan.jira
Posts: 1
Joined: Thu May 10, 2012 10:20 pm

สอบถามเรื่องฝึกงาน 57ค่ะ

Postby wirawan.jira » Thu Dec 12, 2013 12:18 pm

สอบถามเรื่องระยะเวลาของการฝึกงาน ปี 2557 ช่วงปิดเทอมคะ
ฝึกประมาณเดือนไหนถึงเดือนไหนค่ะ ระยะเวลาเท่ากับช่วงที่เรียนซัมเมอร์เปล่าค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามเรื่องฝึกงาน 57ค่ะ

Postby records_office » Thu Jan 16, 2014 9:06 am

เรื่องรายละเอียดของการฝึกงานให้นักศึกษาปรึกษาทางคณะโดยตรงนะคะ


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest