น่าจะมีคณะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆมากขึ้น

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
boonthananith.pade
Posts: 4
Joined: Fri Jan 20, 2012 9:24 am

น่าจะมีคณะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆมากขึ้น

Postby boonthananith.pade » Mon Sep 02, 2013 10:18 pm

อยากให้มหาลัยมีคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายมากกว่าแค่ด้านไอทีคอมพิวเตอร์
อยากอ่านหนังสือเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอื่นๆในห้องสมุดด้วยค่ะ
ถ้าจะกรุณาลงหนังสือล็อตใหม่บ้าง :roll:

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest