เรื่องโอนกลับมาศึกษาใหม่

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
chaiyasit.thei
Posts: 3
Joined: Mon Jan 17, 2011 1:47 pm

เรื่องโอนกลับมาศึกษาใหม่

Postby chaiyasit.thei » Wed Jul 03, 2013 2:30 pm

ผมเป็นนักศึกษาโอนกลับมาศึกษาใหม่ คณะ มนุษย์ศาสตร์ เอก อิง ผมอยากทราบว่าพวกวิชาที่เรียนตอนปี 1 ปี 2 โอนมาได้หมดไหมแล้วผมจะลงทะเบียนเรียนเทอมหน้าได้ไหมเพราะที่ผมเรียนตอนนี้ ผมเคยเรียนมาแล้ว เขาบอกว่า ทะเบียนจะติดต่อมาจนตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาเลย กลุ้มมากครับ ช่วยด้วยครับ

counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

Re: เรื่องโอนกลับมาศึกษาใหม่

Postby counseling » Mon Jul 15, 2013 2:36 pm

คาดว่านักศึกษาประสงค์กลับมาศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2556 ซี่งจะเปิดภาคเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2556 กรณีนี้สำนักทะเบียนฯ จะนัดให้นักศึกษาติดต่อลงทะเบียนช่วงก่อนเปิดภาค วันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 (วันปรับรายวิชา-ล่าช้า) ซึ่งขอให้ดูตามใบนัดที่สำนักทะเบียนฯ ให้นักศึกษาไว้ หรือหากต้องการสอบถามความคืบหน้าก่อนกำหนด ขอให้โทรที่ 0-2350-3500 ต่อ 1552-1553
อาจารย์แนะแนว - กล้วยน้ำไท


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 81 guests