นักศึกษางดจอดรถลาน2 วิทยาเขตรังสิต

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
teera.w
Posts: 19
Joined: Thu Nov 11, 2010 9:57 am

นักศึกษางดจอดรถลาน2 วิทยาเขตรังสิต

Postby teera.w » Wed Nov 24, 2010 4:03 pm

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษางดจอดรถลาน2 วิทยาเขตรังสิต จนถึงเวลา 12.00 น.

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest