อยากทราบเรื่องการขอใบผ่อนผันทหาร 2556

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
aree.vong
Posts: 1
Joined: Sun Jan 06, 2013 6:38 pm

อยากทราบเรื่องการขอใบผ่อนผันทหาร 2556

Postby aree.vong » Sun Jan 06, 2013 6:40 pm

คืออยากทราบว่า จะต้องไปขอที่ไหน ช่วงเวลาไหนอะครับ

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest