ปิดทำการ

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

ปิดทำการ

Postby counseling » Fri Dec 14, 2012 10:37 am

ฝ่ายบริการการศึกษาฯ ปิดทำการ 14 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 และจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests