ใครเคยเรียนวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศกับอาจาร์ย นิสิต มโนตั้งว

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
thavit.lert
Posts: 1
Joined: Wed Nov 28, 2012 12:53 am

ใครเคยเรียนวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศกับอาจาร์ย นิสิต มโนตั้งว

Postby thavit.lert » Wed Nov 28, 2012 1:01 am

ผมว่าอาจาร์ยเค้าให้คะแนนมั่วมากๆเลยครับ อยากสอบถามจากผู้ที่เคยเรียนว่าอาจาร์ยเค้าเป็นอย่างไรบ้าง

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest