ชวนนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74 เข้าประชุม

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

ชวนนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74 เข้าประชุม

Postby counseling » Tue Oct 09, 2012 3:21 pm

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน/2554 อยู่ในเกณฑ์รอพินิจ (1.50-1.74)
อย่าลืม!.......ชวนคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่คุณไว้ใจ เข้าร่วมประชุมกับแผนกแนะแนวฯ
เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพ และข้อบังคับการศึกษาสำคัญๆ
และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
ทั้งนี้เพื่อปร้บตัว ปรับเกรด ให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา ..... ทุกอย่างแก้ไขได้...ถ้าตั้งใจจริง ...
ดูรายละเอียดได้ที่ http://bueds.bu.ac.th

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 35 guests