ใครทราบบ้างว่า เราจะดรอปวิชาเรียนในเทอมนี้ ของปี1 ได้เมื่อไร

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
pichakorn.sook
Posts: 1
Joined: Thu Sep 20, 2012 6:51 pm

ใครทราบบ้างว่า เราจะดรอปวิชาเรียนในเทอมนี้ ของปี1 ได้เมื่อไร

Postby pichakorn.sook » Thu Sep 20, 2012 6:53 pm

ใครทราบบอกที ขอบคุณครับ

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest